Qui som?


Segons la OMS (Organització Mundial de la Salut) La Salut és un estat de complert benestar físic, mental i social i no només l’absència de malaltia.

Zenit’Salut neix fruit de tractar des de la Salut i no des de la malaltia aquelles persones que posen les seves vides, a les nostres mans.

Sols des de la Salut podem identificar aquells factors que contribueixen a millorar els desequilibris.

Sols des de la Salut podem canviar la visió negativa d’una malaltia i iniciar el seu procés de recuperació global.

El nostre objectiu és oferir una qualitat de servei màxima, personalitzada i adaptada a cada persona per tal d’assolir i mantenir i millorar l’estat de salut.

Disposem d’un servei de fisioteràpia aquàtica especialitzat on els nostres pacients gaudeixen de l’avantatge de ser tractats individualment en una piscina terapèutica de 33ºC. La unitat disposa de piscina d’aigua freda per a contrastos tèrmics, accés amb grua per a persones amb discapacitats, i àrea de tractament seca per a qualsevol valoració o treball que consideri oportú l’equip de fisioteràpia.

Què fem

Zenit’salut és un centre de fisioteràpia i Salut. Parlem de salut perquè la nostra feina té per objectiu el manteniment de l’equilibri de la persona com a ens físic, social i mental.

El nostre equip va considerar molt important diferenciar tres unitat de treball ben diferenciades si bé íntimament unides en cadascun de nosaltres.

Zenit’Salut: perquè la salut és benestar físic.

Zenit’Sensacions: perquè la salut és equilibri emocional.

Zenit’Sport: perquè la salut és moviment.