Espai Relax de Zenit'Salut

Espai Relax de Zenit'Salut

Espai Relax de Zenit'Salut

MASSATGE RELAXANT. Zenit'Salut.

TRACTAMENT NEUROSEDANT AQUÀTIC. Zenit'Salut

PARALISI CEREBRAL INFANTIL (PCI) Zenit'salut

Pliometria / Treball de Salt

Entrenament funcional. Treball abdominal

Readaptació esportiva a la platja post fractura de tibia i peroné

Readaptació esportiva a la platja post fractura de tibia i peroné

Circuït de psicomotricitat infantil

Circuït de psicomotricitat infantil