TRACTAMENT NEUROSEDANT AQUÀTIC. Zenit'Salut

?>

El ben estar no és sols una qüestió d'absència de dolor. És un equilibri entre cos i ànima que sovint menystenim conseqüència d'una societat competitiva on l'objectiu justifica camins no sempre nobles.

Tenir cura de l'ànima implica respectar l'espai més íntim, profund i sovint secret de la nostra persona. Implica regalar-nos el temps necessari per relaxar-nos, aïllar-nos de l'entorn i permetre que mans professionals s'encarreguin de equilibrar el nostre sistema múscul esquelètic per tal que ànima i cos caminin al mateix ritme.
Cal aprendre a caminar sense presses tal diu la meravellosa cançó "no Rush" de Josh Turner.
Agrïm a Visual 13 la seva magnífica filmació i a la nostra apreciada Avelina per permetre'ns la gravació.


El bien estar no es sólo una cuestión de ausencia de dolor. Es un equilibrio entre cuerpo y alma que a menudo menospreciamos consecuencia de una sociedad competitiva donde el objetivo justifica caminos no siempre nobles.

Tener cuidado del alma implica respetar el espacio más íntimo, profundo ya menudo secreto de nuestra persona. Implica regalarnos el tiempo necesario para relajarnos, aislarnos del entorno y permitir que manos profesionales se encarguen de equilibrar nuestro sistema músculo esquelético para que alma y cuerpo caminen al mismo ritmo.
Hay que aprender a caminar sin prisas tal dice la maravillosa canción "no Rush" de Josh Turner.


Tornar a notícies