Treball abdominal. Estabilització lumbar. Part 1

?>

Aprendre a estabilitzar bé la lumbar abans de fer qualsevol abdominal. La zona abdominal és del nostre cos com els pilars d'una casa. La seva debilitat ens condueix a problemes tant d'extremitats inferiors com de columna. D'aquí que un bon tó abdominal és molt més que una qüestió estètica. És una qüestió de salut.


Tornar a notícies