El privilegi de treballar en el que t'agrada / The privilege of working in what you like

El privilegi de treballar en el que t'agrada / The privilege of working in what you like

Immensament agraïda.

Treballar en el que t'agrada és un luxe, ser partícip de la millora dels qui et confien la seva salut, un privilegi.

Ja fa temps que Zenit'Salut treballa conjuntament amb el Dr Erik Matser ( www.erikmatser.com) neuropsicòleg Holandès atenent als pacients que fan l'estança del seu programa de TBI a Santa Margarida.

Cada grup és diferent i únic.

Tots ells , com molt de nosaltres, passen per moments difícils en la seva vida personal que els altera greument el seu estat de salut.

De cadascún d'ells em resta un magnífic record personal. Moments de reflexió, moments de diversió, moments de temor, moments de repte, moments de plor...

Amb tots, forges una història personal i professional. No en va, som persones emocionals.

Abans d'ahir, just abans de marxar un d'ells em va donar aquest magnífic regal que en llegir-lo em feu plorar d'emoció i em recordar quan apassionada sóc de la meva feina i quan privilegiada de poder compartir el seu benestar.


Immensely grateful

Working in what you like is a luxury, be a part of the improvement of those who trust their health on your hands, a privilege.

Zenit'Salut has been working with the neuropsychologist Dr Erik Matser (www.erikmatser.com) for some time now, paying attention to the patients who make the stay of their TBI program in Santa Margarida.

Each group is different and unique.

All of them, like most of us, go through difficult times in their personal lives that seriously alter their state of health.

From each one of them I have a magnificent personal memories. Moments of reflection, moments of fun, moments of fear, moments of challenge, moments of tears ...

With all, forge a personal and professional history. Not in vain, we are emotional people.

Before yesterday, just before leaving one of them, he gave me this wonderful gift that when I read it, I was crying with emotion and reminded me how much I'm passionate about my work and how much privileged to share with they her well-being.

Thanks to all of you to make me so happy


Tornar a notícies