MASSATGE RELAXANT. Zenit'Salut.

?>

Respecte el teu cos perquè sense ell el camí seria molt més feixuc.
La diferència entre les mans professionals d'un fisioterapeuta i les altres, rau principalment en el resultat.
Un massatge relaxant no és un simple acaronament de la pell.
És una gran responsabilitat posar la ma damunt un cos perquè no sols estem envaint el seu espai personal si no que estimulem tots els receptors sensitius:químics, tèrmics, mecànics i de dolor i amb ells podem crear sensacions de tacte, pressió, vibració, olfacte, vista..etc que modifiquen directament l'esta general de l'individu.
Tenir la tranquil·litat que estem en les millor mans converteix cada massatge relaxant en un tractament únic on aquelles funcions que es troben sobre excitades, es relaxen i les excessivament adormides, desperten. No en va, influïm de manera directe sobre el sistema nerviós central i amb ell en la capacitat de regeneració fisiològica del cos i l’ànima.

Respeta tu cuerpo porque sin él el camino sería mucho más pesado.
La diferencia entre las manos profesionales de un fisioterapeuta y las otras, radica principalmente en el resultado.
Un masaje relajante no es una simple caricia de la piel.
Es una gran responsabilidad poner la mano sobre un cuerpo para que no sólo estamos invadiendo su espacio personal si no que estimulamos todos los receptores sensitivos: químicos, térmicos, mecánicos y de dolor y con ellos podemos crear sensaciones de tacto, presión, vibración, olfato , vista..etc que modifican directamente la esta general del individuo.
Tener la tranquilidad que estamos en las mejores manos convierte cada masaje relajante en un tratamiento único donde aquellas funciones que se encuentran sobre excitadas, se relajan y las excesivamente dormidas, despiertan. No en vano, influimos de manera directa sobre el sistema nervioso central y con él en la capacidad de regeneración fisiológica del cuerpo y el alma.


Tornar a notícies