PARALISI CEREBRAL INFANTIL (PCI) Zenit'salut

?>

La PCI cursa amb transtorns del desenvolupament del moviment i la postura i sovint s'hi acompanyen alteracions sensorials, cognitives , de comunicació, perceptives i de conducta..Pot cursar amb hemiparèsia espàtica, diplegia o tetraplegia espàstica, discinèsia, atàxia.etc.
D'aquí que la individualització del tractament sigui bàsica.
Hem de deixar de veure les patologies neurològiques amb por.
La vida és una adaptació a les circumstàncies particulars de cadascú per tal de ser feliç.

La PCI cursa con trastornos del desarrollo del movimiento y la postura y a menudo se acompañan alteraciones sensoriales, cognitivas, de comunicación, perceptivas y de conducta..Puede cursar con hemiparesia espàtica, diplejia o tetraplejia espástica, discinesia, atàxia.etc. de aquí que la individualización del tratamiento sea básica.
Debemos dejar de ver las patologías neurológicas con miedo.
La vida es una adapatación a las circunstancias particulares de cad uno para ser feliz.


Tornar a notícies